Col·legi Sagrada Família

Enquestes

5- Enquesta alumnes 2n ESO

1 - Molt Poc 2 - Poc 3 - Acceptable 4 - Força 5 - Molt